Bewegend leren

Op 24 oktober 2016 zijn we gestart, na vele voorbereidingen, met ons concept! Bewegend leren (zowel binnen de lessen als in blokken aangeboden op de vrijdagmiddag), vakadoptie (een leerkracht is verantwoordelijk voor het reken- taal- of leesbeleid op school) en toewerken naar "het persoonlijke doelen kunnen stellen" van kinderen. Elke omslag gaat gepaard met veel overleg, immers; niet alles loopt direct perfect.
De kinderen worden betrokken bij het onderwijsleerproces, ze mogen aangeven waar de tips- en tops liggen. In de leergesprekken op de ochtend (na het gezamenlijke leesmoment van de groepen 3-8) komen we binnen de stamgroepen toe aan deze gesprekken. Eigenaarschap van kinderen van hun leerproces gaat steeds meer een plek krijgen, het proces is groeiende, maar we zien al een positieve groei. Fijn!

Ook de lokalen sluiten steeds aan op dit concept,  met slogans van het reken- en taallokaal op de muren. Het schoolplein wordt ook "passend" gemaakt bij onze visie. Met Sint- Kerst- en kijkdagen worden ook de ouders en de oudere bewoners in Hall betrokken. De oudere bewoners worden uitgenodigd voor een kerstviering, de pastor van de kerk zal de kinderen betrekken bij het kerstfeest in de kerk etc. Vanaf maart 2017 zullen we op school het muziekonderwijs een mooie vorm gaan geven o.l.v. DES ( de plaatselijke muziekvereniging) Kortom; het concept krijgt steeds meer vorm en het enthousiasme bij team, ouders en kinderen groeit.
In schooljaar 2018-2019 zorgen we dat uitgezet beleid geborgd gaat worden. Van daaruit kunnen we ons concept weer uitbreiden.


Komt u eens een kijkje nemen in de school?
Graag wil ik mijn enthousiasme met u delen. Krachtig kleinschalig en Samen in beweging, dat is onze inspiratie bron!

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.