Corona-beslisboom kinderopvang en basisschool
Update 15 februari 2022: versoepelingen

Per 18 februari:
De quarantaineperiode wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, waarbij nog wel geldt dat je dan wel minimaal 24 uur klachtenvrij moet zijn. 

Per 25 februari:
- De 1,5 meter maatregel komt te vervallen, ook vervallen looproutes etc. Ook hiervoor geldt: de maatregel komt te vervallen, maar er blijft nog wel een advies is om elkaar de ruimte te blijven geven.
- De mondkapjesplicht komt te vervallen. Daar waar mensen dat prettig vinden of het heel druk is is het advies wel om de mondkapjes te dragen of in te zetten

NB: BOinK brengt momenteel in kaart of de versoepelingen mogelijk leiden tot een wijziging van de beslisboom.

Voor alle actuele informatie omtrent Corona en beslisboom vindt u op https://www.archipelprimair.nl/Corona

Corona Beslisboom PDF alle leeftijden. (12 december 2022)

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.