De ouderraad:

De ouderraad van Kindcentrum de Vossestaart.
De ouderraad (OR) helpt bij het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten en festiviteiten op school. Zij behartigt de belangen van de ouders, bevordert dat de ouders zich voor school interesseren en stimuleert ouders ondersteunende werkzaamheden te verrichten.

Aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie krijgt u via de kinderen een overzicht van activiteiten waarbij de OR en/of het team uw hulp vraagt. De OR verzamelt deze gegevens en benaderd u als u hebt ingevuld uw hulp te willen bieden bij bepaalde activiteiten.

Het mail adres van de OR is: orvossestaart@gmail.com

Samenstelling
De ouderraad bestaat uit 6 leden. 5 ouders zijn gevraagd uit ouders/verzorgers van leerlingen welke ingeschreven staan bij Kindcentrum de Vossestaart. Namens het team 1 lid.
Tot oktober 2018 is de samenstelling als volgt:

Sandra V. (voorzitter)
Marieke B. (secretaris en penningmeester)
Mirjam A.
Minie E.
Mayke K.
Jeanette B.
Miranda van B. (team)

Het mailadres van de OR is: orvossestaart@gmail.com

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.