Vrijwillige ouderbijdrage

Inning van de vrijwillige ouderbijdrage.
Van de ouders/verzorgers wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage staat vast.
U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening nummer: NL76 RABO 0316 1599 05 ten name van De Vossestaart Hall, onder vermelding van de naam van het kind.

Om een goede inzage te krijgen in de inkomsten verzoeken wij u om de bijdrage in de eerste maand van het schooljaar over te maken. Of in de maand wanneer het kind start,

Bijdrage eerste kind                       €30,00
Bijdrage tweede en volgend kind    €25,00

De bijdrage voor kinderen die vóór januari de school bezoeken is 100%

De bijdrage voor kinderen die vanaf januari de school bezoeken is 50%

De bijdrage wordt gebruikt voor diverse zaken. Een deel wordt gebruikt voor ondersteuning bij culturele activiteiten en het andere deel wordt gebruikt om activiteiten rond de school mede te financieren.

Van het geld van de vrijwillige ouderbijdrage organiseren we: 

    • De Kerstviering  
    • Carnaval 
    • De Paaslunch 
    • De avondvierdaagse beloning 
    • Ondersteuning van activiteiten passend bij het onderwijsconcept
    • De barbecue en het cadeau ter gelegenheid van het afscheid van groep 8 
    • De traktatie op de laatste schooldag. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra V. voorzitter van de ouderraad, orvossestaart@gmail.com

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.