OTSK Oekraiense TaalSchakelKlas


Vanaf eind mei 2022 hebben wij op school een Taalschakelklas voor deze kinderen op school.
Vanuit de gemeente Brummen (en momenteel ook Voorst) zijn wij opvanglocatie.
Wij bieden deze kinderen onderwijs in woordenschat, lezen, rekenen, wereldoriënterende vakken, schrijven, Engels (oudere kinderen) en creativiteit.
Er zijn leerkrachten aangesteld voor deze groep en er is een Oekraiens sprekende onderwijsassistent op 4 dagen.
Er zijn cultuurverschillen, maar gaandeweg leren we hier een goede vorm in te vinden.
We hopen dat deze leerlingen kunnen terugkijken op een fijne schooltijd op ons Kindcentrum, na de oorlog of in Nederland in het reguliere onderwijs.


Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.