Verlof

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

U kunt een verlofformulier downloaden, maar u kunt deze ook verkrijgen bij de leerkracht van uw kind(eren). Het ingevulde formulier moet u bij de directeur inleveren. Deze zal beoordelen of uw aanvraag voor verlof akkoord is of niet.

Op deze site kunt u alles vinden over de regelgeving rondom 'Vrij van school':

http://www.leerplicht.net/

 

Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.